Framo Morat Polska is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001

De certificeringnorm DIN EN ISO 9001 is de enige kwaliteitsnorm die geldig is voor alle industriële sectoren. De belangrijkste doelstellingen zijn klanttevredenheid en de productie van goederen en diensten die aan de norm voldoen. Bovendien legt de norm een continu proces van verbetering aan de organisatie op.

Om te blijven voldoen aan de eisen van onze klanten op het vlak van productkwaliteit, productiviteit en competitiviteit en om de prestaties van de volledige Franz Morat Group nog te verbeteren, werd ons assemblagebedrijf Framo Morat Polska Sp. z o.o. uit Nowa Ruda, Polen, opgericht in 2015, gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001. Framo Morat en F. Morat voldoen aan deze norm sinds het midden van de jaren ’90. Deze bedrijven zijn trouwens gecertificeerd volgens ISO/TS 16949 sinds 2012 (Framo Morat) en 2015 (F. Morat).

Framo Morat Polska is sinds meer dan een jaar een essentiële pijler van de Franz Morat Group, die internationaal actief is. Deze fabriek draagt op doorslaggevende wijze bij tot de verhoging van de capaciteit van onze groep en tot een duurzame verbetering van onze internationale competitiviteit. Sinds 1 juli 2015 produceert, test en verpakt een dertigtal medewerkers op een productieterrein van 2.500 m² een ruim assortiment aandrijvingen. Dit assortiment omvat zowel deels gemonteerde modules als complete en gebruiksklare aandrijvingen met motor en sturing. Bij de assemblage wordt gebruik gemaakt van de meest uiteenlopende bewerkingen en worden product- en procesgerichte test- en controlemethodes aangewend.

De certificering volgens DIN EN ISO 9001 zal zowel de productiesite in Nowa Ruda als de volledige Franz Morat Group helpen om te voldoen aan de noden en eisen van de klanten, ongeacht hun activiteitssector, en om de constante groei van de voorbije jaren te bestendigen.
Klik hier voor een overzicht van al onze certificaten en onderscheidingen.