Framo Morat is gecertificeerd volgens ISO 50001:2011

Framo Morat GmbH & Co. KG heeft met succes een energiemanagementsysteem (EnMS) volgens ISO 50001:2011 ingevoerd. Het traditionele bedrijf uit het Zwarte Woud gaat daarmee verder met zijn duurzaamheidsmissie en verhoogt systematisch de energie-efficiëntie in het gehele bedrijf.

ISO 50001, een managementsysteem dat de eisen voor het opbouwen van een EnMs reguleert, onderscheidt zich door het feit dat de uitgevoerde acties en maatregelen van de bedrijfsleiding verifieerbaar op effectiviteit worden gestoeld en onderworpen zijn aan een continu verbeteringsproces. Alle afdelingen binnen het bedrijf worden op het gebied van energie met elkaar in een netwerk verbonden.

Het EnMs volgens ISO 50001 sluit perfect aan op het bestaande managementsysteem van de tandwiel- en aandrijvingenspecialist, dat al voldoet aan de normen ISO 9001, ISO/TS 16949 en ISO 14001.

Begin 2016 startte een projectteam met de integratie van de eisen van ISO 50001 in het bestaande managementsysteem. Op basis van een energie-analyse werden de bestaande verbruikers in kaart gebracht, doelen vastgesteld en maatregelen getroffen om de energie-efficiëntie te verhogen. Medio november 2016 (week 46) was de ISO 50001:2011-certificering door de externe certificerende instantie DQS een feit.

‘Het doel van de invoering is de energie-efficiëntie te verhogen door kosten te voorkomen en bronnen minder te belasten. Daarmee kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren en zowel aan verwachtingen van de klanten als aan de wettelijke eisen voldoen.’, aldus Martin Plé, manager kwaliteit en energiebeheer van Framo Morat.