Pompsystemen

Decentrale voedings- en opslagsystemen worden in de moderne regeneratieve energietechniek steeds belangrijker. Daardoor worden zowel de energie- als gebouwtechnieksystemen, maar ook het waterbeheer, voor nieuwe uitdagingen gesteld. Op de achtergrond zijn onopvallende componenten voortdurend bezig om kleppen te verstellen en daarmee stroomvolumes te regelen of de meest uiteenlopende media te roeren, respectievelijk te verpompen naar waar ze op dat moment nodig zijn.

Ook in de chemische- en levensmiddelenindustrie worden steeds hogere eisen gesteld aan de energetische efficiëntie en veiligheid. Framo Morat is al decennialang een betrouwbare fabrikant en leverancier van wormwielsets voor pompsystemen, die deels rechtstreeks worden geleverd vanuit het standaardassortiment, maar ook in de meest uiteenlopende klantspecifieke varianten.

Om tegemoet te komen aan de steeds stringentere eisen voor wat betreft rendement, inbouwruimte en levensduur is Framo Morat uw aangewezen ervaren en competente partner. Wij helpen u met het selecteren, dimensioneren en fabriceren vn de voor uw specifieke toepassing passende vertanding.

Toepassingen

Drinkwaterbereiding

Een belangrijk toepassingsgebied van onze wormwielsets zijn pompsystemen voor de drinkwaterbereiding en waterbehandeling. Door hoogwaardige materialen toe te passen is de betrouwbaarheid en levensduur van onze wielsets onder gelijkmatige belastingen in continubedrijf gegarandeerd.

Chemische Industrie

In de chemische- en petrochemische industrie worden wormwielsets van Framo Morat gebruikt in doseerpompen. Ook onder ongunstige omstandigheden staan de hoogwaardige componenten van Framo Morat garant voor een probleemloze werking gedurende een erg lange periode.