Milieumanagement

DIN EN ISO 14001:2015 – Met het oog op het milieu

Sinds eind 1998 is Framo Morat gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en maakt sindsdien met succes werk van milieumanagement. In 2003 volgde de certificering volgens DIN ISO EN 14001:1996, inmiddels geactualiseerd door ISO 14001:2004. Naast de belangrijkste doelstelling, klanttevredenheid, werd daarmee nog een leidend bedrijfsprincipe gedefinieerd: milieubeheer. Dat strekt zich uit over alle facetten en onderdelen van het bedrijf en de bedrijfsketen. Door in het bedrijf actief te werken aan milieubewustzijn werden de ambitieuze doelstelling bereikt en het streven is om dat ook in de toekomst te blijven doen.

Alle beslissingen in het bedrijf worden ook in milieutechnische zin beoordeeld. Daarbij wordt vaak ruimschoots aan wettelijke voorschriften voldaan. Alle medewerkers zijn door trainingen en instructies gemotiveerd om milieubewust te werken. In het hele traject van het productontwerp, talloze interne processen tot de verzendverpakking is binnen het milieumanagementsysteem aandacht voor allerlei aantal aspecten. Verantwoordelijk omgaan met alle bronnen, van materiaal tot afvalbeheer tot het gebruik van energie worden op die manier permanent geoptimaliseerd.