Framo Morat – De onderneming

Franz Morat Group Luftaufnahme

De onderneming in cijfers (Franz Morat Group):

  • ca. 670 medewerkers
  • Jaaromzet ca. 91 miljoen euro
  • Exportaandeel > 50%
  • Productie-oppervlakte ca. 28.000 m2
  • Complete procesketen in eigen beheer

Uw idee – onze aandrijving: al meer dan 100 jaar

Framo Morat Portfolio

Sinds de oprichting van Franz Morat GmbH in 1912 wordt op het hoofdkantoor in Eisenbach de aandrijf- en tandwieltechniek voortdurend verder ontwikkeld. Met dochterbedrijven in de Verenigde Staten, Turkije en Polen en een wereldwijd netwerk van partners, is Framo Morat een wereldwijd opererend fabrikant van kwalitatief hoogwaardige aandrijfoplossingen voor talloze industrietakken.

USA

Framo-Morat-Inc_Gebaeude

Framo Morat Inc.
Albuquerque, USA
Oprichtingsjaar 2014

Türkei

Framo_Morat_Tuerkiye_Eingang

Framo Morat Türkiye, Ltd.
Istanbul, TUR
Oprichtingsjaar 2015

Polen

Framo-Morat-PL-Gebaeude

Framo Morat Polska, Sp. z o.o.
Nowa Ruda, PL
Oprichtingsjaar 2015

Fabricage

Zahnradtechnik

De kerncompetentie van Framo Morat is tandwieltechniek. Wij kunnen in onze eigen productiefaciliteiten beschikken over alle voor de kwaliteit essentiële fabricagetechnologieen. Met name op het gebied van wormwielsets behoort Framo Morat in Europa tot de toonaangevende bedrijven.

Ontwikkeling

Entwicklung

Framo Morat profileert zich als adviserend bedrijf en vult de geautomatiseerde productie met aan de diensten van een ingenieursbureau. Door de jarenlange ervaring van het bedrijf is Framo Morat vanaf de specificatie van uw aandrijvingconcept tot de ontwikkeling en constructie tot het bouwen van een prototype, het testen, monteren en fabriceren van een definitief product de ideale partner. Talloze gerenommeerde bedrijven uit diverse bedrijfstakken vertrouwen op onze ontwikkelexpertise en de daaruit resulterende aandrijfoplossingen.

Montage

Framo-Montage

Door de hoge mate van productie in eigen beheer verenigt Framo Morat de knowhow en het volledige productiespectrum voor de productie van aandrijvingen onder een dak. Om de montagecapaciteit uit te breiden werd in 2015 een nieuwe fabriek gebouwd in het Poolse Nowa Ruda. Op een oppervlakte van 2.500 m² worden daar de meest uiteenlopende overbrengingvarianten gemonteerd; kostenvriendelijk, flexibel en efficiënt.

Framo Morat bestaat uit drie, optimaal met elkaar samenwerkende, businessunits:

Businessunit Tandwieltechniek

Tandwieltechniek is onze specialiteit: wij produceren volgens de specificaties van de klant tandwielen met binnen- en buitenvertanding, rotorassen, rondsels en tandwielen en een variëteit aan speciale oplossingen. Daarvoor maken wij, afhankelijk van de te stellen eisen, gebruik van allerlei materialen zoals staal, aluminium, verschillende non-ferrometalen en kunststoffen. Op deze manier garanderen wij dat onze klanten altijd kwalitatief hoogwaardige, nauwkeurig op hun toepassing aangepaste producten krijgen. Alle essentiële processtappen van de zachte en harde bewerking, inclusief harden in eigen hardingsovens, worden in eigen faciliteiten uitgevoerd. Dankzij deze grote hoeveelheid productietechnieken kunnen wij ook complexe bewerkingsopdrachten exact naar wens van de klant en in de hoogste kwaliteit realiseren.

 

Businessunit Wormwielsets

Met onze wormwielsets dekken wij een breed spectrum toepassingen af. Meer dan 1 miljoen in eigen beheer geproduceerde wielsets per jaar (waarvan het merendeel volgens klantspecificaties) profiteren van onze jarenlange ervaring en hoge productiviteit. Wij produceren standaardwielsets met diameters van 20 tot 135 mm en asafstanden van 17 tot 80 mm. Daarnaast leveren wij klantspecifieke wielsets met diameters tot 300 mm en asafstanden tot 150 mm. Framo Morat construeert en fabriceert wormwielsets op bestelling uit staal, brons, hardweefsel of kunststof.

 

Businessunit Aandrijftechniek

De businessunit Aandrijftechniek ontwikkelt opsteekreductiemotoren, hefspindelaandrijvingen en duwkettingen die als modulair systeem volgens de specificaties van de klant kunnen worden gecombineerd. Daarnaast leveren wij aandrijfoplossingen die volgens uw specificaties worden ontwikkeld en uitgevoerd. Framo Morat beschikt daarvoor een eigen prototype-afdeling om de ontwikkelde aandrijvingen in kleine series te produceren en in samenwerking met de klant te testen en voor de serieproductie te optimaliseren. Ook erg complexe aandrijfoplossingen zoals motoraansturingen, bussystemen, certificeren, fabricage en leveringslogistiek kunnen door ons worden verzorgd; alles in een hand.

 

Kunststof-spuitgiettechniek

Met meer dan 50 jaar ervaring in de precisiespuitgieten rekenen wij onszelf tot de pioniers in deze technologie. Of het nu gaat om vertande onderdelen, kunststof-metaal-verbindingen of technische componenten; wij ontwikkelen en produceren maatwerkoplossingen voor individuele taken. Wij verwerken zowel technische thermoplasten (inclusief de meest uiteenlopende vul- en versterkende materialen), maar ook de hoogtemperatuurbestendige kunststof PEEK™.

Franz Morat Group

FramoMorat Metals Plastics

In de afgelopen jaren versmolt Framo Morat steeds nauwer met het naburige zusterbedrijf F. Morat, een pionier op het gebied van kunststof spuitgieten. Onder de koepel van de Franz Morat Group ontstaan nu aandrijfoplossingen die de voordelen combineren van zowel metalen en kunststoffen; zonder twijfel een unicum in de industrie.

Filosofie

We denken globaal en zijn tegelijkertijd lokaal geworteld: een modern, internationaal georiënteerd hightechbedrijf dat nog steeds verbonden is met de plaats in het Zwarte Woud waar het werd opgericht en al zes generaties lang in de familietraditie wordt geleid. Onze oorsprong is onze kracht: immers alleen wat goed verankerd is kan andere dingen in beweging zetten. En dat is wat wij doen; elke dag opnieuw.

Karriere

Om te kunnen voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van de markt zijn wij permanent op zoek naar gemotiveerde en goed opgeleid medewerkers. Bovendien hechten wij veel waarde aan opleiding en training: meer dan 70% van alle medewerkers is gespecialiseerd geschoold en 10% wordt opgeleid of volgt aanvullende trainingen. U zou bijvoorbeeld een kijkje kunnen nemen op onze nieuwe carrière-pagina; mogelijk vindt u bij onze veelzijdige vacatures de vacature die op uw lijf geschreven is.

Lidmaatschappen

vib Wirtschaftsverband

Ihre Idee – Unser Antrieb: seit über 100 Jahren

Seit der Gründung der Franz Morat GmbH im Jahr 1912, wird am Firmensitz in Eisenbach die Antriebs- und Zahnradtechnik kontinuierlich weiterentwickelt. Mit einem weltweiten Netz von Niederlassungen und Vertriebspartnern, sowie Tochterfirmen in den USA und den Niederlanden ist Framo Morat ein global operierender Hersteller hochqualitativer Antriebslösungen für viele Industriebranchen. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist die Verzahnungstechnik. Hier zählt Framo Morat, besonders bei den Schneckenradsätzen, zu den führenden Anbietern Europas.

Framo Morat versteht sich als beratendes Unternehmen und ergänzt die automatisierte Fertigung mit den Leistungen eines Ingenieurbüros. Auf seiner langjährigen Erfahrung aufbauend, ist Framo Morat von der Spezifikation Ihrer Antriebs-Idee über die Entwicklung und Konstruktion bis hin zum Prototypenbau, Test, Montage und Fertigung der ideale Partner. Zahlreiche renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen vertrauen auf unsere Entwicklungskompetenz und die daraus resultierenden Antriebslösungen. Durch die hohe Fertigungstiefe vereint Framo Morat das Know How und das gesamte Produktionsspektrum für die Getriebefertigung unter einem Dach.

Framo Morat ist in drei – optimal ineinander greifende – Business Units gegliedert:

Business Unit Zahnradtechnik

Zahnradtechnik ist unsere Spezialität: Nach Kundenspezifikation fertigen wir Zahnräder mit Innen- und Außenverzahnung, Rotorwellen, Ritzel und Kettenräder sowie eine Vielzahl von Speziallösungen. Dabei setzen wir je nach Anforderung eine Fülle von Materialien – Stahl, Aluminium, verschiedene NE-Metalle und Kunststoffe – ein. Auf diese Weise ist garantiert, dass unsere Kunden stets ein hochwertiges, genau an ihre Anwendung angepasstes Produkt erhalten. Alle wesentlichen Prozessschritte der Weich- und Hartbearbeitung, inklusive Härten in eigenen Härteöfen, führen wir im eigenen Haus durch. Dank dieser großen Fertigungstiefe sind wir in der Lage, auch komplexe Bearbeitungsaufgaben exakt nach Kundenwunsch und in höchster Qualität auszuführen.

Business Unit Schneckenradsätze

Mit unseren Schneckenradsätzen decken wir ein weites Spektrum von Anwendungen ab. Über 1 Million im eigenen Haus gefertigte Radsätze pro Jahr – die meisten davon in kundenspezifischer Ausführung – belegen unsere langjährige Erfahrung und hohe Leistungsfähigkeit. Unsere Standardradsätze werden mit Durchmessern von 20 bis 135 mm und Achsabständen von 17 bis 80 mm gefertigt. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische Radsätze mit Durchmessern bis 300 mm und Achsabständen bis 150 mm an. Framo Morat konstruiert und fertigt je nach Anforderung Schneckenradsätze aus Stahl, Bronze, Hartgewebe oder Kunststoff.

Business Unit Antriebstechnik

Die Business Unit Antriebstechnik umfasst Aufsteck-Getriebemotoren, Hubspindelantriebe, Planetengetriebe und Schubketten, die nach einem Baukastenprinzip individuell an den Einsatzfall des Kunden angepasst werden. Darüber hinaus bieten wir Antriebslösungen, die nach Kundenanforderungen entwickelt und konstruiert werden. Framo Morat verfügt dazu über einen eigenen Prototypenbau, um die entwickelten Antriebe in Kleinserien zu produzieren sowie in Zusammenarbeit mit dem Kunden zu testen und für die Serienproduktion zu optimieren. Auch sehr komplexe Antriebslösungen inklusive Motoransteuerung, Busankopplung, Zertifizierung, Fertigung und Lieferlogistik erhalten Sie von uns – alles aus einer Hand.

Philosophie

Wir denken global und sind zugleich lokal verwurzelt: Ein modernes, international ausgerichtetes Hightech-Unternehmen, das nach wie vor mit seinem Gründungsort im Hochschwarzwald verbunden ist und in 6. Generation in Familientradition geführt wird. Aus unserer Herkunft schöpfen wir Kraft: Denn nur wer fest verankert ist, kann etwas bewegen. Und das tun wir, jeden Tag aufs Neue.
Um sich den stetig wandelnden Anforderungen des Marktes stellen zu können, sind wir permanent auf der Suche nach motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern. Außerdem legen wir großen Wert auf Aus- und Weiterbildung: Über 70 % der Belegschaft besitzt eine Facharbeiterausbildung, während sich laufend 10 % in Aus- und Fortbildungen befinden.

Mitgliedschaften

vib Wirtschaftsverband